Insect Remover

139 kr

Insect Remover tar snabbt och effektivt bort envisa insektsrester. Produkten är koncentrerad

och väl skummande, vilket innebär bättre vidhäftning och förkortad verkningstid.

Bruksanvisning: Applicera Insect Remover på de insektsrester som ska tas bort. Låt

produkten vara på i 1 till 2 minuter och ta bort resterna med en mjuk svamp eller

mikrofiberduk. Skölj med rent vatten, gärna högtryck. Insect Remover är säkert att använda

på aluminium och krom.