Insect Remover

139 kr
125 kr

Insect Remover tar snabbt och effektivt bort envisa insektsrester. Produkten är koncentrerad

och väl skummande, vilket innebär bättre vidhäftning och förkortad verkningstid.

Bruksanvisning: Applicera Insect Remover på de insektsrester som ska tas bort. Låt

produkten vara på i 1 till 2 minuter och ta bort resterna med en mjuk svamp eller

mikrofiberduk. Skölj med rent vatten, gärna högtryck. Insect Remover är säkert att använda

på aluminium och krom.

Wheel Wash
152 kr 169 kr
Bumper & Tyre Care
170 kr 189 kr
Exterior Multi Cleaner
125 kr 139 kr
Interior Multi Cleaner
125 kr 139 kr
Quick Spray Wax
170 kr 189 kr
Tar Remover
179 kr 199 kr