Hendlex Glass PRO - Osynlig vindrutetorkare

259 kr
220 kr

Glass Pro ger dig osynliga torkarblad!

Hendlex Glass Pro är en behandling utvecklad för att motstå tidens tand och ogynnsamma miljöförhållanden. Den bildar ett extremt hållbart och motståndskraftigt hydrofobiskt lager.

Stöter bort vatten och ger ökad sikt i dåligt väder!

De rutor du behandlar med Hendlex Glass Pro stöter bort vatten, vilket ger dig ökad sikt vid körning i dåligt väder. Ökad säkerhet är bra för både dig och dina medtrafikanter. Vid regnväder och i hastigheter över 65 km/h behövs nästan inga vindrutetorkare - regndropparna rullar helt enkelt av. Detta ger dig också fler ekonomiska fördelar som mindre slitage på torkarblad och vindruta. När du använder dina torkarblad mindre, minskar också risken för repor i framrutan vilket ytterligare ökar säkerheten.

Lätt att hålla rent.

När du behandlat dina rutor med Glass Pro har du en behandling som förhindrar att damm, smuts, insekter och andra föroreningar fastnar på glaset, vilket säkerställer enkelt underhåll av ditt fordons fönster. En fin bonus är att under vintern stöter behandlingen bort is och snö, vilket gör att skrapa rutorna rena från is äntligen går snabbt och enkelt!

Innehåller:

 • 1 st Hendlex Glass Pro 50 ml
 • 1 st appliceringsduk

Fördelar med Hendlex Glass Pro:

 • Långvarigt skydd - upp till 1 år på vindrutan, upp till 2 år på sidorutorna. Beroende på förhållanden som ditt fordon utsätts för.
 • Enkel och snabb applicering.
 • Mycket förbättrad sikt under regn.
 • Kortare tid för avfrostning och enkel borttagning av is.
 • Damm, smuts, insekter och andra föroreningar kan rengöras med lätthet.
 • Behandlingen är helt transparent och osynlig.

Gör så här:

 • Ytan måste vara ren, torr och fettfri. Tvätta rent rutorna med Cartec Glass Clean & Shine eller Cartec Glass Cleaner Plus.
 • Applicera ett tjockt, vått lager av Hendlex Glass Pro på rutan med den medföljande duken.
 • Efter cirka 30 sekunder, polera in behandlingen i ytan med en torr del av den medföljande duken.
 • Låt Hendlex Glass Pro härda i 10–15 minuter och polera rutan med en mikrofiberduk tills det är helt streckfritt.
 • Undvik kontakt med vatten i 4 timmar.

Nu kan du njuta av en bättre sikt och som bonus blir hela färden säkrare!

OBS! Appliceringstemperaturen måste vara +5 °C – +30 °C. Förvara flaskan väl tillsluten, skyddad från direkt solljus och frost. Kan orsaka ögonirritation. Förvara utom räckhåll för barn. Använd i ett väl ventilerat utrymme.