Hendlex Paint Prepare

149 kr

Hendlex Paint Prepare är ett koncentrerat rengöringsmedel som används för att förbereda ytan innan du använder nanobeläggningar. Rengöringsmedel tar bort olja och rengör ytan. Den är lämplig för alla ytor som inte väter (t.ex. glas, plast, kaross etc.).

Volym: 200 ml