tershine - Refined - Rubber And Trim

198 kr

Refined är en oljebaserad (petroleum) produkt som återställer dina däck och plastdetaljer i ett drag. Väldigt lättanvänd samt lämnar en slitstark skyddande hinna efter sig. Ger en satin finish som gör det snyggt och fräscht utan några krusiduller!

Produkten är primärt framtagen för att återställa däcksidor men fungerar faktiskt lika bra på plastdetaljer, motorrum, gummilister mm.

1. Rengör ytan (med exempelvis APC eller Extract)
2. Applicera med valfri skum-pad
3. Låt torka
4. Torka av eventuellt överflöd med en ren MF-duk
5. Visst är den bra? :)

ps. om du vill ha mer wet look kan fler lager appliceras!

Innehåller: Hydrocarbons, n-alkanes, cycloalkanes, < 2% aromatics.
Fara: Kan vara dödlig vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Framkalla INTE kräkning. Förvaras inlåst. Innehållet/behållaren lämnas till återvinningsplats för skadlig eller speciell i enlighet med lokala, regionala, nationella och/eller internationella regelverk.